Middle European League Women 2014/15


reception - positivity % (perfect reception + reception) / all receptions
12
Page size
#11
STARČEVIĆ Ana 68%(104/154)
#9
#7
SAGE Sara 65%(30/46)
#13
JERALA Meta 64%(184/286)
#8
HOLZER Katharina 64%(202/316)
#3
#15
FRELLER Nicole 54%(172/316)
#13
HUBER Tamina 49%(196/400)
#11
KATZ Sonja Maria 48%(166/344)
10°#69